• Poniedziałek, 26 lutego 2024

Jak implementować BIM w firmie?

Wdrażanie rozwiązań BIM to złożony i wieloetapowy proces, którego pełne powodzenie zależne jest od przyjętej strategii oraz rozplanowania poszczególnych etapów implementacji. W niniejszym tekście zawarto kilka wartościowych rad, które ułatwią wdrażanie BIM.

Rozplanowanie działań wdrożeniowych między członków zespołu

Samemu trudno cokolwiek wskórać. Przed podjęciem decyzji o przeniesieniu firmy na BIM-owskie rozwiązania, warto dokładnie przedyskutować planowane zmiany w zespole, wyliczyć wszelkie zalety oraz wady implementacji BIM, a także pomyśleć nad odpowiednim rozłożeniem transformacji na barki kilku odpowiedzialnych osób. Dzięki temu jednocześnie zmarginalizowane zostanie ryzyko niepowodzenia, powstawania napięć i zbędnych przestojów na poszczególnych etapach wdrożeniowych.

Potrzeba zmian rodzi się na niższych szczeblach

Problem z wydajnością pracy odczuwany jest przede wszystkim przez inżynierów i projektantów, bo to oni w największym stopniu stykają się ze wszelkimi problemami wynikłymi z niedoskonałości używanych dotychczasowo narzędzi. Remedium na coraz większą ilość problemów codziennej pracy na niższych (a także wyższych) szczeblach staje się BIM.

Niemniej jednak, jeżeli menadżerowie i pracownicy wyższego szczebla nie podzielą entuzjazmu wynikającego ze wdrażania rozwiązań BIM, wówczas trudno będzie cokolwiek zdziałać. Należy pamiętać, że przykład idzie z góry i to w gestii wyższej postawionych pracowników powinno być poszukiwanie optymalnych rozwiązań umożliwiających poprawę wydajności pracy. W zapoczątkowanym dialogu warto dokładnie przedstawić możliwości, zalety, a także wady i obawy wynikające ze wdrażania rozwiązań z zakresu modelowania informacji o budynku. Tylko wówczas możliwe będzie dojście do porozumienia.

Przestrzeganie standardów to klucz do sukcesu

Oparcie implementacji na obowiązujących standardach zapewni efektywność oraz bezpieczeństwo transformacji. Naturalnie każda firma posiada własną specyfikę i wymagania dotyczące wdrażania BIM. Wystarczy jednak dopasować istniejące standardy do profilu działalności, zadbać o ich odpowiednie udokumentowanie, a następnie weryfikować przestrzeganie standardów. Nierzadko konieczne będzie przeprowadzanie szkoleń z zakresu BIM, które pozwolą posiąść niezbędną wiedzę i umiejętności umożliwiające bezproblemową implementację rozwiązań z zakresu modelowania informacji o budynku.

Odpowiedni wybór oprogramowania

Oprogramowanie ze środowiska BIM należy wybierać w taki sposób, by poszczególne programy w pełni ze sobą współgrały. Oznacza to, że środowisko pracownicze powinno być zunifikowane i oparte na takim samym systemie plików. Co więcej, oprogramowanie musi zapewniać płynną, efektywną i łatwą wymianę informacji oraz danych na każdym etapie realizacji inwestycji. Zachowanie odpowiednio dobrego kanału komunikacji między poszczególnymi komórkami przedsiębiorstwa to jedno z ważniejszych zagadnień do omówienia i wdrożenia podczas transformowania firmy na rozwiązania z zakresu modelowania informacji o budynku.

 

Materiał zewnętrzny

Komentarze (0)

Zostaw komentarz